Chính sách phát triểnDoanh nghiệpHỗ trợ doanh nghiệpTin Tức

Các Quy Tắc Trong Kinh Doanh

Kinh doanh là  hoạt động đầu tư, sản xuất, mua, bán và cung cấp dịch vụ do các chủ thể tiến hành một cách độc lập, nói chung là nhằm mục đích thu lợi nhuận. Theo từ điển tiếng Việt, “doanh nghiệp” có nghĩa là tổ chức sản xuất, buôn bán nhằm mục đích kiếm lời. Trong bài viết này, kinguboba.com sẽ thông tin đến bạn nội dung sau. 

1. Khái niệm về hoạt động kinh doanh

Theo nghĩa chung, thương mại không chỉ là buôn bán, mà còn bao gồm cả sản xuất. Ngoài ra, không phải mọi hoạt động sản xuất và marketing đều là  doanh nghiệp, chỉ  những hoạt động sản xuất và marketing có lãi mới được coi là doanh nghiệp.Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các quan hệ kinh tế  thay đổi về chất nên bản chất của  hoạt động kinh doanh cũng thay đổi theo. Điều này đòi hỏi phải xác định lại khái niệm kinh doanh để phù hợp với các đặc điểm vốn có của nó. Trong những năm 1990, một số văn bản pháp luật như Đạo luật công ty, Đạo luật công ty tư nhân  1990, Đạo luật công ty năm 1999 và Đạo luật công ty gần đây nhất  năm 2014  có các điều khoản công nhận khái niệm kinh doanh.

Theo mục đích của các công cụ này, ‘kinh doanh’ là việc thực hiện liên tục bất kỳ, một số hoặc tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường để thu lợi nhuận (khoản 16, Phần 4 của Đạo luật Công ty 2014).

Hình 1: Khái niệm, định nghĩa

Trái ngược với các hành vi dân sự thuần túy khác (hàng đổi hàng, cung ứng dịch vụ), mục đích chính của hoạt động kinh doanh là thu lợi nhuận.Đối với  doanh nghiệp, lợi nhuận được tạo ra khi số tiền thực hiện được  (doanh thu) lớn hơn số tiền phải bỏ ra (chi phí kinh doanh), tiền bán hàng trừ đi chi phí bằng lợi nhuận. Bất kỳ hoạt động nào, ngay cả khi trông giống như một hoạt động kinh doanh, nhưng không nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận, đều không phải là hoạt động.

Luật quy định rằng hành vi kinh doanh nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận (tạo ra lợi nhuận), nhưng lãi hoặc lỗ không đóng vai trò quyết định hành vi kinh doanh. Nhiều trường hợp sản xuất, buôn bán bị thua lỗ, nhưng vẫn  kinh doanh.

Về góc độ pháp lý, khi xác định hoạt động kinh doanh, dù có mục tiêu  lợi nhuận hay không, chúng tôi không quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Nhìn chung, có thể kết luận  rằng lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của các nhà kinh doanh; Bất kỳ hoạt động nào nhằm tạo ra lợi nhuận trên thị trường cũng là một hoạt động kinh doanh.

2. Các quy tắc chung trong kinh doanh

Luật pháp của nhiều nước trên thế giới sử dụng thuật ngữ “thương mại” theo nghĩa rộng nhất để chỉ  tổng hợp các hoạt động sản xuất, mua bán hàng hóa và dịch vụ, và với sự phân biệt của thuật ngữ “thương mại” để mô tả hoạt động đơn thuần là mua và bán hàng hóa.

Tại Việt Nam, thuật ngữ công ty được sử dụng trong luật công ty và Đạo luật công ty tư nhân năm 1990.Hoạt động kinh doanh được xác định bằng các ký hiệu:

1) Hoạt động phải mang tính chất chuyên nghiệp, i. H. chúng được thực hiện một cách chuyên nghiệp, thường xuyên và liên tục và các hoạt động thể hiện nguồn thu nhập chính của người thực hiện chúng Bạn;

2) Hoạt động phải được thực hiện  độc lập. Các công ty để thực hiện các hoạt động thương mại trên tài khoản của riêng họ. Họ tự quyết định mọi vấn đề  liên quan và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình;

Hình 2: Các quy tắc hoạt động

3) Các hoạt động do các công ty thực hiện nhằm thu được lợi nhuận thường xuyên.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để  hoạt động kinh doanh, các chủ thể phải  đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục đăng ký.

Hiện tại, Đạo luật Công ty 2020 (thay thế Đạo luật Công ty trước đó 2014) và Đạo luật Thương mại  2005 được áp dụng để điều chỉnh  nội dung liên quan đến các hoạt động thương mại.

3. Các lĩnh vực hoạt động hiện tại

Nông nghiệp và khai khoáng

Đây là hoạt động liên quan đến  sản xuất nguyên liệu  nông nghiệp và khoáng sản. Các nguyên  liệu thô quan trọng nhất là  nuôi trồng thủy sản, động vật, khai thác gỗ, khoáng sản hoặc trồng trọt và buôn bán các loại cây nông nghiệp.

Ngành Dịch vụ Tài chính

Các công ty Dịch vụ Tài chính  bao gồm các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, v.v.Lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư và quản lý  vốn.

Hình 3: Các lĩnh vực hoạt động

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hiện nay, ngành dịch vụ tài chính cũng  có nhiều thay đổi đáng kể. Một loạt các dịch vụ  tài chính và ngân hàng  liên tục được giới thiệu, mang lại lợi ích cho cả người dùng và nhà cung cấp. Điều này cho thấy  tương lai rộng mở của lĩnh vực này.

Ngành thông tin

Đây là ngành  mà các công ty thương mại được hưởng lợi  từ việc bán lại các quyền sở hữu trí tuệ.Quyền sở hữu trí tuệ là quyền mà chủ sở hữu của các sản phẩm đó thông qua đăng ký có thể bán lại hoặc chuyển nhượng các sản phẩm đã được đăng ký quyền để đảm bảo rằng sản phẩm trí tuệ đó ​​không bị vi phạm bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào.

Kinh doanh vận tải

Các chủ thể kinh doanh vận tải được hưởng lợi  từ chi phí di chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Hoạt động vận tải có thể được trên nhiều phương thức và với nhiều loại phương tiện khác nhau. Thực hiện các thay đổi theo nhu cầu  của khách hàng.

Kinh doanh dịch vụ là một trong ba loại hình kinh doanh chính đang  phát triển rất nhanh hiện nay.Đây là một doanh nghiệp không sản xuất hàng hóa hữu hình mà cung cấp hàng hóa và dịch vụ vô hình và hưởng lợi từ việc đánh giá cao công việc và kinh nghiệm. Với sự đa dạng của các lĩnh vực hoạt động, đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ là sự lựa chọn thông minh cho các nhà đầu tư. Để biết thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button