Chính sách phát triểnDoanh nghiệpHỗ trợ doanh nghiệpKhoa học - Công nghệ

Hành Lang Pháp Lý Công Ngệ Số

Tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển công nghiệp công nghệ số, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của các sản phẩm, công nghệ mới, mô hình đổi mới, cách mạng; Tạo điều kiện bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của ngành công nghệ số … Trong bài viết này, kinguboba.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Hành lang pháp lý đối với công nghệ số Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông  tổ chức lấy ý kiến ​​đối với Dự thảo  đề án xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số (thay thế  phát triển thực chất thông tin công nghệ theo luật công nghệ thông tin số 67/2006 / QH11).

Theo đó, Luật Công nghiệp công nghệ số điều chỉnh các hoạt động của ngành Công nghệ số; Quản lý của hành lang pháp lý Chính phủ đối với ngành công nghệ số; Quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của ngành công nghệ số.Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng của đất nước thông qua việc thực thi Luật Công nghiệp công nghệ thông tin và xây dựng các chương trình, kế hoạch. Tổng doanh thu của ngành công nghệ thông tin vào năm 2020 sẽ đạt 123,5 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015-2020 bình quân 15,2% / năm, gấp đôi tốc độ  tăng trưởng GDP năm, trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất và quy mô lớn nhất thế giới.

Hình 1: Hoạt động cần thiết 

Luật pháp sáng tạo là cần thiết để tạo điều kiện  phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới đồng thời kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp gần đây cũng đã làm nảy sinh những khiếm khuyết về chế độ pháp lý của ngành công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý; thúc đẩy phát triển các sản phẩm và dịch vụ công nghệ mới; Các biện pháp bảo đảm  phát triển công nghiệp công nghệ thông tin;  hạ tầng công nghệ thông tin.

Theo dự thảo, việc quản lý và thúc đẩy hoạt động của ngành công nghệ thông tin thời gian qua còn bộc lộ một số vướng mắc do chưa đồng bộ về khái niệm và phân loại các loại hình công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ thông tin, đặc biệt là sự vươn lên của công nghệ số, đã chưa được quy định  trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nên khó  áp dụng các chế tài, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển. Việc phân loại các loại hình công nghiệp công nghệ thông tin  bộc lộ một số vướng mắc, thiếu đồng bộ trong hệ thống  văn bản quy phạm pháp luật.

Hình 2: Một số khó khăn gặp phải

Đồng thời, hoạt động công nghiệp phần mềm gặp một số khó khăn trong việc áp dụng pháp luật do khái niệm và quy mô hoạt động công nghiệp phần mềm chưa hợp lý, chưa theo kịp xu thế phát triển. Sự xuất hiện của công nghệ số  là bước  tiếp theo của sự phát triển công nghệ thông tin đặt ra những yêu cầu mới về quản lý  nhưng chưa được quy  định và định rõ trong hệ thống  pháp luật nên khó  áp dụng các chế tài, cơ chế chính sách. để thúc đẩy sự phát triển. …

Vì vậy, để phát huy phạm vi đối tượng điều chỉnh,  hành lang pháp lý quản lý trong  hoạt động của ngành công nghệ số trên cơ sở kế thừa và thay thế các quy phạm của ngành công nghệ thông tin trong pháp luật công nghệ thông tin là cơ sở để xây dựng các chính sách quản lý và cần thiết phải có các biện pháp bảo đảm sự phát triển của ngành  công nghệ số phù hợp với thực tiễn phát triển.

2. Dự thảo hành lang pháp lý công nghệ số

Theo dự thảo, hành lang pháp lý hiện hành của ngành CNTT còn thiếu các quy định pháp lý cho việc phát triển và thương mại hóa các công nghệ kỹ thuật số mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain và Internet. Kết nối mọi thứ, sản phẩm và dịch vụ mới là kết quả của sự sáng tạo. và đổi mới  ứng dụng công nghệ số và dịch vụ số trong các ngành, lĩnh vực …

Các công ty nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới gặp rất nhiều khó khăn do chưa được gọi tên, phân loại, chưa có chế tài xử lý, chưa có chính sách  hỗ trợ. Các doanh nghiệp có thể gặp rủi ro và bất ổn  khi áp dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ kỹ thuật số mới mà không có quy định.

Ngay cả việc thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số mới cũng có thể là một thách thức. Do đó, các quy định pháp luật hiện đại là cần thiết để tạo điều kiện  phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

Hình 3: Các rủi ro công nghệ

Trong thời gian tới, ngành công  nghệ số sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.IDC dự đoán thị trường  toàn cầu của ngành CNTT-TT sẽ đạt hơn 5,1 nghìn tỷ USD vào năm 2021, trong đó các công nghệ mới nổi (như AI, robot, AR / VR, blockchain, v.v.) sẽ đạt hơn 1 nghìn tỷ USD. Ngành CNTT-TT nói chung sẽ tiếp tục tăng trưởng với GDP hơn gấp đôi. Các công nghệ mới sẽ có thị phần lớn hơn, tăng từ 19,6% vào năm vào năm 2021 lên 30,5% vào năm 2023.

Trong bối cảnh này, cần phải xây dựng luật công nghiệp cho các công nghệ kỹ thuật số.Luật sẽ là hành lang pháp lý để ngành công  nghệ số tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững  và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button